Politica de confidentialitate

Adresa ta de mail va fi stocat pe o perioada nedeterminata cu scopul de a-ti transmite mesaje cu noutati, promotii legate de produse comercializate prin magazinele proprii si site-ul mineliboutique.ro  precum si despre evenimentele organizate de Mineli Boutique.

Nu uita ca te poti dezabona oricand folosind linkul de dezabonare din footer-ul oricarui email comercial pe care ti-l trimitem. In plus, ne poti solicita dezabonarea si trimitandu-ne un email la adresa contact@mineliboutique.ro.

Drepturile tale:

Dreptul de acces inseamna ca ai dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a te opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna ca ai dreptul de a solicita sa iti stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iti retragi consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care MINELI nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-un email sau cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul nostru.

Nu doresti sa mai primesti mail-uri de la Mineli Boutique? Intelegem! In data de 25 Mai 2018 datele tale vor fi sterse din baza noastra de date.

Daca ai nemultumiri sau intrebari legate de prelucrarea datelor personale te poti adresa Responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal la adresa contact@mineliboutique.ro.

Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/, anspdcp@dataprotection.ro, +40.318.059.211).