23.5cm

Sandale de Vara Friendly Joy White

Black

35, 36, 37, 38, 39

Sandale de Vara Friendly Joy Black

Black

35, 36, 37, 38, 39

Sandale de Vara Vibe

Black

35, 36, 37, 38, 39